Wybierz interesujący Cię rok:

Rada Programowa 14. OFPA 2010

Stanisław Wójtowicz
Przewodniczący Rady, Dyrektor Festiwalu

Wojciech Bronowski
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Jadwiga Demczuk - Bronowska
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Jan Poprawa
Przewodniczący Jury

Katarzyna Dera
Public Relations, Sponsorzy, Media

Biuro Organizacyjne 14. OFPA 2010

 • Przewodniczący Rady, Dyrektor Festiwalu – Stanisław Wójtowicz
 • Dyrektorzy Artystyczni – Jadwiga Demczuk-Bronowska i Wojciech Bronowski
 • Przewodniczący Jury - Jan Poprawa
 • Public Relations, Sponsorzy, Media – Katarzyna Dera
 • Reżyseria koncertów konkursowych – Wojciech Bronowski
 • Dźwięk – Zbigniew Krótki
 • Światło – Tomasz Porembski
 • Inspicjent – Franciszek Wrana
 • Biuro organizacyjne – Ewa Postawka (kierownik biura), Dominika Rączka, Aleksandra Morgała, Martyna Kuczera, Monika Postrzygacz
 • Projekty merytoryczne, opracowanie folderu i materiałów festiwalowych - Jadwiga Demczuk-Bronowska
 • Przygotowanie materiałów festiwalowych dla mediów drukowanych i cyfrowych – Fryderyk Wręga
 • Strona internetowa – Fryderyk Wręga i Jadwiga Demczuk-Bronowska
 • Zdjęcia z OFPA – Sławomir Chwołka

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29