Wybierz interesujący Cię rok:

Rada Programowa 15. OFPA 2011

Stanisław Wójtowicz
Przewodniczący Rady, Dyrektor Festiwalu

Wojciech Bronowski
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Jadwiga Demczuk - Bronowska
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Jan Poprawa
Przewodniczący Jury

Bogusław Sobczuk
Członek Jury

Biuro Organizacyjne 15. OFPA 2011

 • Przewodniczący Rady, Dyrektor Festiwalu – Stanisław Wójtowicz
 • Dyrektorzy Artystyczni – Jadwiga Demczuk-Bronowska i Wojciech Bronowski
 • Przewodniczący Jury - Jan Poprawa
 • Członek Jury - Bogusław Sobczuk
 • Public Relations, Sponsorzy, Media – Katarzyna Dera
 • Biuro organizacyjne – Ewa Postawka (koordynator), Aleksandra Morgała, Monika Postrzygacz, Dominika Rączka
 • Reżyseria koncertów konkursowych – Wojciech Bronowski
 • Dźwięk – Zbigniew Krótki
 • Światło – Tomasz Porembski
 • Inspicjent – Franciszek Wrana
 • Projekty, opracowanie materiałów festiwalowych oraz redakcja treści strony internetowej - Jadwiga Demczuk-Bronowska
 • Przygotowanie materiałów festiwalowych dla mediów drukowanych i cyfrowych - Fryderyk Wręga
 • zdjęcia z archiwum OFPA – Sławomir Chwołka i Marcin Giba

Panu Romanowi Kalarusowi dziękujemy za projekt oraz zgodę na możliwość przetwarzania plakatu w materiałach festiwalowych.

Firmie HOSTERSI dziękujemy za usługi hostingowe związane z festiwalem.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29