Wybierz interesujący Cię rok:

Rada Programowa 17. OFPA 2013

Stanisław Wójtowicz
Przewodniczący Rady, Dyrektor Festiwalu

Jadwiga Demczuk - Bronowska
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Katarzyna Dera
Public Relations, Sponsorzy, Media

Jan Poprawa
Przewodniczący Jury

Bogusław Sobczuk
Członek Jury

Biuro Organizacyjne 17. OFPA 2013

 • Dyrektor Festiwalu: Stanisław Wójtowicz
 • Dyrektor Artystyczny: Jadwiga Demczuk-Bronowska
 • Public Relations, Sponsorzy, Media: Katarzyna Dera
 • Przewodniczący Jury: Jan Poprawa
 • Członek Jury: Bogusław Sobczuk
 • Biuro organizacyjne: Ewa Olchawska (koordynator), Aleksandra Szymczak, Monika Postrzygacz, Martyna Woch
 • Inspicjent: Damian Maj
 • Przygotowanie koncertów konkursowych, opracowanie materiałów festiwalowych oraz redakcja treści strony internetowej: Jadwiga Demczuk-Bronowska
 • Przygotowanie materiałów festiwalowych dla mediów drukowanych i cyfrowych: Fryderyk Wręga
 • Zdjęcia z archiwum OFPA: Sławomir Chwołka, Marcin Giba i Sebastian Góra
 • Projekt plakatu oraz identyfikacji wizualnej festiwalu: Maria Malczewska

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29