Wybierz interesujący Cię rok:

Dyrektorzy 18. OFPA 2014

Stanisław Wójtowicz
Dyrektor Festiwalu

Jadwiga Demczuk-Bronowska
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Biuro Organizacyjne 18. OFPA 2014

  • Dyrektor Festiwalu: Stanisław Wójtowicz
  • Dyrektor Artystyczny: Jadwiga Demczuk-Bronowska
  • Public Relations, Sponsorzy, Media: Katarzyna Dera
  • Biuro organizacyjne: Martyna Woch, Aleksandra Szymczak, Monika Postrzygacz
  • Inspicjent: Mateusz Pniak
  • Przygotowanie koncertów konkursowych, opracowanie materiałów festiwalowych, redakcja treści strony internetowej i projekt plakatu: Jadwiga Demczuk-Bronowska
  • Przygotowanie materiałów festiwalowych dla mediów drukowanych i cyfrowych: Fryderyk Wręga
  • Zdjęcia z archiwum OFPA: Sławomir Chwołka, Marcin Giba i Sebastian Góra

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29