Protokół z posiedzenia Jury VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Marcin Orzechowski

Jury w składzie:

 • Jan Poprawa - przewodniczący
 • Ewa Uryga
 • Janusz Grzywacz
 • Roman Kołakowski
 • Kazimierz Niedziela

Po wysłuchaniu w dniach 20-21 lutego 2004 r. osiemnastu solistów oraz po dyskusji - postanowiło:

 • I nagrodę (4 tys. zł) przyznać MARIUSZOWI ORZECHOWSKIEMU
 • Dwie II nagrody ex aequo (po 2 tys. zł) przyznać RYSZARDZIE WIDOCIE i PIOTROWI ROGUCKIEMU
 • III nagrodę (1 tys. zł) przyznać JOANNIE LEWANDOWSKIEJ
 • Wyróżnienie (500 zł) przyznać MARZENIE KORZONEK
 • Wyróżnienie dla najlepszego akompaniatora (500 zł) przyznać WOJCIECHOWI SANOCKIEMU

Ponadto Jury postanowiło zaprosić do udziału w koncercie laureatów OFPA:

 • MAGDALENĘ SOBIERAJ
 • AGNIESZKĘ WAJS

Jury składa szczególne gratulacje i podziękowania JERZEMU DĘBINIE, autorowi piosenek wykonywanych przez Ryszardę Widotę.

Jury informuje, ze członkowie Rady Artystycznej 25 Przeglądu Piosenki Artystycznej we Wrocławiu zaprosili do II etapu konkursu:

 • MARZENĘ KORZONEK
 • MARIUSZA ORZECHOWSKIEGO
 • PIOTRA ROGUCKIEGO

Jury informuje, że członkowie Rady Artystycznej 40 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie zakwalifikowali do udziału w tegorocznym finale konkursu:

 • KAROLINĘ SEROCKĄ
 • RYSZARDĘ WIDOTĘ
 • MARIUSZA ORZECHOWSKIEGO

Na tym protokół zamknięto.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29