Konkurs Krajowy 19. OFPA 2015

Protokół z posiedzenia Jury 19. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2015 w Rybniku - 21.02.2015r.

Jury w składzie:

  • Jarosław Wasik - przewodniczący
  • Katarzyna Groniec
  • Mariusz Kiljan

po wysłuchaniu w dniu 21 lutego 2015 r., 10 finalistów 19 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku - postanowiło:

Agata Rożankowska - I NAGRODA OFPA 2015

  • I nagrodę w wysokości 8 000,00 zł oraz nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w wysokości 2 000,00 zł przyznać: Agacie Rożankowskiej z Torunia,
  • II nagrodę w wysokości 5 000,00 zł przyznać: Filipowi Małkowi z Krakowa,
  • III nagrodę w wysokości 3 000,00 zł przyznać ex aequo: Oldze Lisieckiej z Piotrkowa Trybunalskiego i Grzegorzowi Bukowskiemu z Brzegu,
  • Wyróżnienie w wysokości 1 000, 00 zł przyznać: Kamili Dauksz z Opola.

Specjalne wyróżnienie za wybitny akompaniament jury postanowiło przyznać pianistom Danielowi Grychtołowi z Knurowa i Mateuszowi Zubikowi z Krakowa.

Jury postanawia zakwalifikować:

  • Do 51. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2015 roku Olgę Lisiecką i Grzegorza Bukowskiego.
  • Do drugiego etapu Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2015 Filia Małka.
 

Filip Małek
II NAGRODA

Olga Lisiecka
III NAGRODA

Grzegorz Bukowski
III NAGRODA

Kamila Dauksz
WYRÓŻNIENIE

Daniel Grychtoł (akompaniator)
WYRÓŻNIENIE

Mateusz Zubik (akompaniator)
WYRÓŻNIENIE

LAUREACI: (od lewej) Agata Rożankowska, Filip Małek, Grzegorz Bukowski, Olga Lisiecka, Kamila Dauksz, Daniel Grychtoł, Mateusz Zubik

Jurorzy pragną podziękować organizatorom za profesjonalne przygotowanie festiwalu i dobrą atmosferę.

LAUREACI: Grzegorz Bukowski, Mateusz Zubik, Olga Lisiecka, Daniel Grychtoł, Kamila Dauksz, Agata Rożankowska, Filip Małek.
Jurorzy: Katarzyna Groniec, Jarosław Wasik, Mariusz Kiljan
Organizatorzy: Jan Makowski - Prezes Fundacji EDF Polska, Stanisław Wójtowicz - Dyrektor Festiwalu,
Jadwiga Demczuk-Bronowska - Dyrektor Artystyczna.
Prowadzący koncerty: Roman Czejarek.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29