Protokół Eliminacji Turnieju Regionalnego VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA

Eliminacje odbyły się 26 stycznia 2003 roku w Klubie energetyka. Uczestniczyło w nich 25 osób.

Jury w składzie:

 • Czesław Gawlik - muzyk
 • Kazimierz Niedziela - muzyk
 • Wojciech Bronowski - dyrektor artystyczny
 • Stanisław Wójtowicz - dyrektor Festiwalu

wytypowało do finałowego Turnieju Regionalnego w dniu 20 lutego 2003 r. następujące osoby:

 • Agnieszka Trzepizur - Dąbrowa Górnicza
 • Katarzyna Danek - Rybnik Chwałowice
 • Aneta Kempa - Częstochowa
 • Agnieszka Szmatoła - Dąbrowa Górnicza
 • Jerzy Konofał - Rydułtowy
 • Patrycja Adamkiewicz - Dąbrowa Górnicza
 • Beata Kubisz - Rybnik
 • Katarzyna Kozyrska - Rybnik Chwałowice
 • Mariusz Śniegulski - Leszczyny
 • Karolina Jarosz - Katowice
 

Protokół z posiedzenia Jury Turnieju Regionalnego VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku

Jury w składzie:

 • Czesław Gawlik
 • Kazimierz Niedziela
 • Jan Poprawa

po wysłuchaniu w dniu 20 lutego 2003 r. dziesięciu finalistów Turnieju Regionalnego oraz po dyskusji postanowiło:

 • Zakwalifikować do udziału w konkursie ogólnopolskim:
  • Agnieszkę Trzepizur z Dąbrowy Górniczej
  • Agnieszkę Szmatołę z Dąbrowy Górniczej
  • Katarzynę Danek z Rybnika Chwałowic
 • Przyznać indywidualne nagrody pieniężne:
  • Agnieszkę Trzepizur 500,00 zł
  • Agnieszkę Szmatołę 250,00 zł
  • Katarzynę Danek 250,00 zł

Na tym protokół zamknięto.
Rybnik, 20.02.2003 r.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29