Protokół z posiedzenia Jury IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Jury w składzie:

 • Jan Poprawa - przewodniczący Jury
 • Jan Kondrak - aktor, reżyser, kompozytor
 • Czesław Gawlik - muzyk z Rybnika
 • Jacek Glenc - muzyk, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach
 • Kazimierz Niedziela - muzyk z Rybnika

Do Konkursu Krajowego IX OFPA Rybnik 2005 jury zakwalifikowało:

 • Agnieszkę Błońską
 • Agnieszkę Kowalską
 • Barbarę Król
 • Magdalenę Lepiarczyk
 • Katarzynę Piasecką
 • Aleksandrę Stano

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne po 350 złotych.
Rybnik 17.02.2005

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29