PROGRAM 1. OFPA 1997

Piątek, 21 lutego 1997 r. - godz. 19.00 Klub Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik
  • Pierwszy KONCERT KONKURSOWY
  • Recital LESZKA FŁUGOSZA
Sobota, 22 lutego 1997 r. - godz. 18.00 Klub Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik
  • Drugi KONCERT KONKURSOWY
  • Recital ANDRZEJA SIKOROWSKIEGO
Niedziela, 23 lutego 1997 r. - godz. 17.00 Klub Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik
  • KONCERT GALOWY (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród)
  • Program kabaretowy KRZYSZTOFA DAUKSZEWICZA - towarzyszą: Mieczysław Grochowski — fortepian
    Andrzej Kleszczewski — gitara

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29