Protokół Eliminacji Turnieju Regionalnego VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA

Eliminacje odbyły się 26 stycznia 2003 roku w Klubie energetyka. Uczestniczyło w nich 25 osób.

Jury w składzie:

 • Czesław Gawlik – muzyk
 • Kazimierz Niedziela – muzyk
 • Wojciech Bronowski – dyrektor artystyczny
 • Stanisław Wójtowicz – dyrektor Festiwalu

wytypowało do finałowego Turnieju Regionalnego w dniu 20 lutego 2003 r. następujące osoby:

 • Agnieszka Trzepizur – Dąbrowa Górnicza
 • Katarzyna Danek – Rybnik Chwałowice
 • Aneta Kempa – Częstochowa
 • Agnieszka Szmatoła – Dąbrowa Górnicza
 • Jerzy Konofał – Rydułtowy
 • Patrycja Adamkiewicz – Dąbrowa Górnicza
 • Beata Kubisz – Rybnik
 • Katarzyna Kozyrska – Rybnik Chwałowice
 • Mariusz Śniegulski – Leszczyny
 • Karolina Jarosz – Katowice

Protokół z posiedzenia Jury Turnieju Regionalnego VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku

Jury w składzie:

 • Czesław Gawlik
 • Kazimierz Niedziela
 • Jan Poprawa

po wysłuchaniu w dniu 20 lutego 2003 r. dziesięciu finalistów Turnieju Regionalnego oraz po dyskusji postanowiło:

 • Zakwalifikować do udziału w konkursie ogólnopolskim:
  • Agnieszkę Trzepizur z Dąbrowy Górniczej
  • Agnieszkę Szmatołę z Dąbrowy Górniczej
  • Katarzynę Danek z Rybnika Chwałowic
 • Przyznać indywidualne nagrody pieniężne:
  • Agnieszkę Trzepizur 500,00 zł
  • Agnieszkę Szmatołę 250,00 zł
  • Katarzynę Danek 250,00 zł

Na tym protokół zamknięto.
Rybnik, 20.02.2003 r.