Protokół z posiedzenia Jury VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Jury w składzie:

  • Jan Poprawa – przewodniczący
  • Czesław Gawlik
  • Kazimierz Niedziela
  • Jacek Glenc

po wysłuchaniu w dniu 19 lutego 2004 r. dwunastu finalistów Turnieju Regionalnego oraz po dyskusji postanowiło zakwalifikować do udziału w konkursie ogólnopolskim i przyznać nagrody pieniężne następującym osobom:

  • I miejsce Ryszarda Widota – Racibórz, 800 zł
  • II miejsce Paulina Szojer – Rybnik, 600 zł
  • III miejsce Agnieszka Błońska – Krzanowice, 300 zł