Protokół z posiedzenia Jury IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Jury w składzie:

 • Jan Poprawa – przewodniczący Jury
 • Jan Kondrak – aktor, reżyser, kompozytor
 • Czesław Gawlik – muzyk z Rybnika
 • Jacek Glenc – muzyk, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach
 • Kazimierz Niedziela – muzyk z Rybnika

Do Konkursu Krajowego IX OFPA Rybnik 2005 jury zakwalifikowało:

 • Agnieszkę Błońską
 • Agnieszkę Kowalską
 • Barbarę Król
 • Magdalenę Lepiarczyk
 • Katarzynę Piasecką
 • Aleksandrę Stano

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne po 350 złotych.
Rybnik 17.02.2005