22 czerwca 2024

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej od ponad 25 lat jest miejscem prezentacji najwybitniejszych osiągnięć ruchu muzycznego oraz popularyzacji piosenki literackiej, daje niewyczerpane możliwości konfrontacji poszukiwań twórczych, kompozytorskich i interpretatorskich. Podczas festiwalu odbywają się koncerty i spotkania uczestników konkursu z mistrzami sztuki estradowej.

OFPA ma renomę wiodącego festiwalu, który daje możliwość konfrontacji poszukiwań twórczych, interpretatorskich i kompozytorskich, jest miejscem prezentacji wybitnych osiągnięć światowego ruchu muzycznego oraz popularyzacji piosenki literackiej. Podstawowym tworzywem artystycznym OFPA jest sztuka interpretacji piosenki.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA w Rybniku ma na celu popularyzację piosenki o wysokich walorach muzycznych i literackich, a także edukację oraz promowanie debiutujących i wyróżniających się artystycznie uczestników konkursu poprzez umożliwienie im występów przed publicznością, wymiany doświadczeń pomiędzy współuczestnikami oraz kontaktów z autorytetami polskiej piosenki artystycznej.

Eliminacje Konkursu Krajowego
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku jest konkursem otwartym, który poprzedzają obowiązkowe eliminacje dla wszystkich zainteresowanych udziałem w festiwalu. Każdy z uczestników eliminacji zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej. Udział może wziąć każdy wokalista, który ukończył 16 lat i wykona w języku polskim 2 piosenki artystyczne (poetyckie, autorskie, aktorskie)
z towarzyszeniem akompaniatora, lub akompaniamentem własnym (na jednym dowolnych instrumencie). Nie dopuszcza się playbacku i śpiewu a’capella i urządzeń do przetwarzania dźwięku (typu looper). Jury podczas eliminacji kwalifikuje do koncertu finałowego Konkursu Krajowego 10 osób. Wstęp na przesłuchania podczas eliminacji jest bezpłatny.

Konkurs Krajowy
W koncercie finałowym Konkursu Krajowego udział weźmie 10 wykonawców wytypowanych przez jury podczas eliminacji. Po wydaniu werdyktu jury odbywa się Koncert Galowy, podczas którego występują laureaci i wręczone są nagrody. W drugim etapie odbywają się również koncerty towarzyszące z udziałem publiczności.

LAUREACI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA