2 marca 2024

Drogi użytkowniku

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.


Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Elektrowni Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Podmiejskiej 43, NIP 642-322-69-73.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz uzyskać pod adresem mailowym:  iod@fundacjaelektrownirybnik.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w celach marketingowych (gdy udzielisz na to zgody). Twoje dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Nie będą także przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych Fundacji, realizacji umów oraz marketingu dotyczącego usług Administratora. Podstawy prawne naszych działań wynikają z Art. 6 Ust. 1 Lit. a, e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jakie są Twoje prawa?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody (lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat), przez czas wykonywania umowy oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W wypadku udzielenia zgody masz prawo do jej wycofania w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Podanie danych jest wymogiem umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w projektach organizowanych przez Fundację Elektrowni Rybnik.