Główny Organizator

Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
tel. 32 42 10 300 lub 500 29 00 29
www.fundacjapgeenergiaciepla.pl


WSPÓŁORGANIZATOR


PATRONAT HONOROWY


PATRONAT


PATRONAT MEDIALNY