22 czerwca 2024

Protokół z posiedzenia Jury X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Ilona Sojda – Grand Prix OFPA 2006

Jury w składzie:

 • Agnieszka Wilczyńska
 • Jacek Glenc
 • Janusz Grzywacz
 • Roman Kołakowski
 • Kazimierz Niedziela
 • Jan Poprawa (przewodniczący)

Po wysłuchaniu w dniach 24 – 25 lutego 2006 r. dziewiętnastu solistów oraz po dyskusji – postanowiło:

 • „Grand Prix” X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej oraz 2000 zł.– przyznać Ilonie Sojdzie z Kielc
 • Tytuły laureatów X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej oraz równorzędne nagrody po 1000 zł. Jury przyznało:
  • Karinie Abrahamczyk z Rybnika
  • Agnieszce Błońskiej z Raciborza
  • Małgorzacie Czajce z Warszawy
  • Piotrowi Dąbrówce z Radomia
  • Agnieszce Grochowicz z Krakowa
  • Annie Pawlus z Rybnika
  • Klementynie Umer z Warszawy
  • Agnieszce Wajs z Rudy Śląskiej