22 czerwca 2024

Protokół z posiedzenia Jury XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2008 w Rybniku

Gabriela Lencka – Grand Prix OFPA 2008

Jury w składzie:

 • Jan Poprawa – przewodniczący
 • Iwona Loranc
 • Czesław Gawlik
 • Janusz Grzywacz
 • Jan Kondrak
 • Marek Tercz

Po wysłuchaniu w dniach 22-23 lutego 2008 r. dwudziestu imiennie zaproszonych do konkursu artystów-laureatów ogólnopolskich konkursów piosenki 2007/2008 oraz pod dyskusji postanowiło:

 • Grand Prix Festiwalu i nagrodę finansową 10 000,00 zł przyznać Gabrieli Lenckiej z Warszawy
 • Tytuły laureatów Festiwalu i nagrody finansowe otrzymują:
  • Agnieszka Błońska z Krzanowic – 2 000,00 zł
  • Joanna Kaczmarek z Wrocławia – 1 800,00 zł
  • Natalia Załucka z Raciborza – 1 600,00 zł
  • Monika Węgiel z Wrocławia – 1 400,00 zł
  • Łukasz Majewski z Sitna – 1 200,00 zł
  • Malwina Klimek z Rybnika – 1 000,00 zł
 • Wyróżnienie dla najlepszego akompaniatora Konkursu oraz 1 000,00 zł otrzymuje Jarosław Hanik.

Wszyscy wymienieni w protokole laureaci otrzymują również od firmy ARTIS Państwa Iwony i Dariusza Kozłowskich markowy zegarek o wartości 305,00 zł.

Jury jednocześnie rekomenduje do udziału w finale 44 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie:

 • Joannę Kaczmarek
 • Malwinę Klimek
 • Natalię Załucką