2 marca 2024

Zaproszeni przez Radę Programową 13. OFPA w Rybniku LAUREACI FESTIWALI PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ A.D.2008 w Polsce biorący udział w Turnieju Krajowym 20 i 21.02.2009:

 • Dominika BARABAS – Lądek Zdrój (akompaniament własny)
 • Silvana Sylwia BASTA – Waksmund (akompaniament własny)
 • Jakub BLOKESZ – Pszów (akompaniament własny)
 • Grzegorz BUKOWSKI – Brzeg (akompaniament własny)
 • Karolina CICHA – Białystok (akompaniament własny)
 • Agnieszka Magda KASPRZAK – Łęczna (akompaniator Piotr Kiliański)
 • Joanna KASZTA – Dziergowice (akompaniator Jarosław Hanik)
 • Malwina KLIMEK – Rybnik (akompaniator Jarosław Mrozek)
 • Anna KOSSAKOWSKA – Toruń (akompaniament własny)
 • Emilia KUDRA – Łódź (akompaniator Teresa Stokowska-Gajda)
 • Agata KUSEK – Mielec (akompaniator Jasiek Kusek)
 • Wojciech MAKOWSKI – Wrocław (akompaniator Krzysztof Słupianek)
 • Alicja PYZIAK – Bielawa (akompaniator Katarzyna Orasińska)
 • Mateusz RULSKI – BOŻEK – Warszawa (akompaniament własny)
 • Anna TOPOLEWSKA – Rypin (akompaniator Sławek Stencel)

Protokół z posiedzenia Jury XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 2009 w Rybniku

Jakub Blokesz (Grand Prix)

Jury w składzie:

 • Jan Poprawa – przewodniczący
 • Stefan Brzozowski
 • Zygmunt Konieczny
 • Ewa Kornecka
 • Beata Lerach
 • Jerzy Satanowski

po wysłuchaniu w dniach 20-21 lutego 2009 r. dwudziestu imiennie zaproszonych do konkursu artystów-laureatów ogólnopolskich konkursów piosenki 2008/2009 oraz po dyskusji postanowiło:

 • Grand Prix Festiwalu i nagrodę finansową 10 000,00 zł przyznać Jakubowi Blokeszowi z Pszowa.
 • Tytuły laureatów Festiwalu i nagrody finansowe otrzymują:
  • I nagrodę w wysokości 6 000,00 zł – Dominika Barabas z Lądka Zdroju
  • II nagrodę w wysokości 5 000,00 zł – Karolina Cicha z Białegostoku
  • równorzędne III nagrody po 3 000,00 zł – Alicja Pyziak z Bielawy, Marta Wachowicz z Rybnika
  • dwa wyróżnienia po 1 000,00 zł – Paweł Brożek z Czechowic-Dziedzic, Emilia Kudra z Łodzi
 • Wyróżnienie dla akompaniatora Konkursu oraz 1 000,00 zł otrzymuje Jasiek Kusek z Mielca.
 • Wszyscy wymienieni w protokole laureaci otrzymują dodatkowo markowe zegarki od firmy jubilerskiej ARTIS Państwa Iwony i Dariusza Kozłowskich o łącznej wartości 2 318,00 zł.
 • Jury jednocześnie rekomenduje do udziału w finale 45 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie:
  • Alicję Pyziak
  • Martę Wachowicz
  • Pawła Brożka
  • Emilię Kudrę

Jury informuje również, że nagrodę specjalną w kwocie 2 000,00 zł przyznano Małgorzacie Oleś z Jejkowic

Małgorzata Oleś, Jasiek Kusek, Emilia Kudra, Paweł Brożek, Marta Wachowicz, Karolina Cicha, Dominika Barabas, Jakub Blokesz(Grand Prix)