22 czerwca 2024

Uczestnicy konkursu:

 • Karina Abrahamczyk
 • Edyta Bojkowska
 • Ewa Czernek
 • Anna Dudek
 • Ewa Dziewulska
 • Sabina Golanowska
 • Anna Kasper
 • Anna Kiełbusiewicz
 • Ewelina Marciniak
 • Tomasz Naponowicz
 • Dorota Osińska
 • Izabela Oskroba
 • Beata Osytek
 • Anna Stącel
 • Marcin Styczeń
 • Magdalena Syposz
 • Agata Wieczyńska

Protokół

Dorota Osińska

Jury w składzie:

 • Jan Poprawa – przewodniczący
 • Roman Kołakowski
 • Jerzy Satanowski

po wysłuchaniu
w dniach 18 i 19 lutego 2000 roku dziewiętnastu uczestników konkursu oraz po dyskusji postanowiło:

 • GRAND PRIX Festiwalu i 4 tysiące złotych przyznać Dorocie Osińskiej z Warszawy
 • Tytuły Laureatów Festiwalu oraz równorzędna nagrody po 500 złotych, wraz z zaproszeniami do Koncertu Laureatów przyznać:
  • Ewie Dziewulskiej z Przemyśla
  • Annie Kiełbusiewicz z Chorzowa
  • Monice Kłos z Bydgoszczy
  • Beacie Osytek z Legionowa
  • Tomaszowi Hapunowiczowi z Krzeska
  • Marcinowi Styczniowi z Warszawy
 • Jury postanowiło zaprosić do finału 36 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie:
  • Ewelinę Marciniak z Jeleniej Góry
  • Izabelę Oskrobę z Siedlec

Na tym protokół zamknięto.
Rybnik, dnia 20 lutego 2000 roku.