22 czerwca 2024

v

Uczestnicy Konkursu:

 • Agnieszka Trzepizur z Dąbrowy Górniczej
 • Aneta Drążkiewicz z Myszkowa
 • Laura Szewczyk z Rybnika
 • Agnieszca Kowalska z Łodzi
 • Mirosławia Szawińska z Jaworza
 • Magdalena Celińska ze Świdnika
 • Magdalena Cuglewska z Kamienicy Polskiej
 • Anna Górywoda z Sosnowca
 • Natalia Grosiak z Bielawy
 • Iwona Loranc z Bielska Białej
 • Ewelina Marciniak z Nowego Sącza
 • Małgorzata Wojciechowska z Milicza

poza konkursem Sylwia Kołowiecka z Warszawy

Protokół z posiedzenia Jury VI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku

Iwona Loranc

Jury w składzie:

 • Jan Poprawa – przewodniczący
 • Janusz Grzywacz
 • Jan Kondrak
 • Kazimierz Niedziela

Po wysłuchaniu w dniach 22 i 23 lutego 2002 r. osiemnastu solistów zaproszonych imiennie do konkursu (oraz jednego pozakonkursowego) – postanowiło:

 • Wyrazić w protokole podziękowanie Agnieszce Kowalskiej z Łodzi (za pomysł piosenki List do M.) oraz Mirosławie Szawińskiej z Jaworza (za walory literackie jej autorskich tekstów). Jury pragnie też podkreślić osobowość sceniczną występującej poza konkursem Sylwii Kołowieckiej z Warszawy.
 • Przyznać tytuły laureatów festiwalu oraz wyróżnienia pieniężne po 750 zł., a także zaprosić do udziału w koncercie finałowym:
  • Magdalenę Celińską ze Świdnika
  • Magdalenę Cuglewską z Kamienicy Polskiej
  • Annę Górywodę z Sosnowca
  • Natalię Grosiak z Bielawy (chwilowo we Wrocławiu)
  • Iwonę Loranc z Bielska Białej
  • Ewelinę Marciniak z Nowego Sącza (chwilowo we Wrocławiu)
  • Małgorzatę Wojciechowską z Milicza (chwilowo we Wrocławiu)
 • GRAND PRIX FESTIWALU oraz kwotę 4.750 zł. Jury postanowiło przyznać Iwonie Loranc z Bielska Białej.

Na tym protokół zamknięto.
Rybnik, 23 lutego 2002 r.