26-29 WRZEŚNIA


„Piosenka artystyczna to suma muzyki, literatury i kunsztów scenicznych”

Eliminacje Krajowe

Organizator:
Fundacja Elektrowni Rybnik – Klub
Rybnik, ul. Podmiejska 43
Eliminacje 26 i 27 września 2024 r.
godz. 10:00-13:00 i 14:00-17:00

Dyrektor Artystyczny

Jadwiga Demczuk-Bronowska

e-mail: ofpa@fundacjaelektrownirybnik.pl