22-25 WRZEŚNIA


„Piosenka artystyczna to suma muzyki, literatury i kunsztów scenicznych”

Dyrektor Artystyczny

Jadwiga Demczuk-Bronowska

tel. +48 604 426 858

e-mail: ofpa@fundacjaelektrownirybnik.pl