21-24 WRZEŚNIA


„Piosenka artystyczna to suma muzyki, literatury i kunsztów scenicznych”

Dyrektor Artystyczny

Jadwiga Demczuk-Bronowska

e-mail: ofpa@fundacjaelektrownirybnik.pl