Protokół z posiedzenia Jury VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Jury w składzie:

  • Jan Poprawa - przewodniczący
  • Czesław Gawlik
  • Kazimierz Niedziela
  • Jacek Glenc

po wysłuchaniu w dniu 19 lutego 2004 r. dwunastu finalistów Turnieju Regionalnego oraz po dyskusji postanowiło zakwalifikować do udziału w konkursie ogólnopolskim i przyznać nagrody pieniężne następującym osobom:

  • I miejsce Ryszarda Widota - Racibórz, 800 zł
  • II miejsce Paulina Szojer - Rybnik, 600 zł
  • III miejsce Agnieszka Błońska - Krzanowice, 300 zł

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29