Wybierz interesujący Cię rok:

Dyrektorzy 20. OFPA 2016

Stanisław Wójtowicz
Dyrektor Festiwalu

Jadwiga Demczuk-Bronowska
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Katarzyna Dera
Public Relations, Sponsorzy, Media

Martyna Woch
Szef Biura Organizacyjnego

Biuro Organizacyjne 20. OFPA 2016

  • Dyrektor Festiwalu: Stanisław Wójtowicz
  • Dyrektor Artystyczny: Jadwiga Demczuk-Bronowska
  • Public Relations, Sponsorzy, Media: Katarzyna Dera
  • Biuro organizacyjne: Martyna Woch (Szef Biura Organizacyjnego), Aldona Dudzik, Barbara Śmieja
  • Inspicjent: Maciej Misztal
  • Przygotowanie koncertów konkursowych, opracowanie materiałów festiwalowych i redakcja treści strony internetowej: Jadwiga Demczuk-Bronowska
  • Przygotowanie materiałów festiwalowych dla mediów drukowanych i cyfrowych: Fryderyk Wręga
  • Zdjęcia z archiwum OFPA: Sławomir Chwołka, Marcin Giba i Sebastian Góra

Biuro organizacyjne 20 OFPA
Jan Makowski (Prezes Fundacji EDF Polska), Aldona Dudzik, Katarzyna Dera, Stanisław Wójtowicz, Barbara Śmieja, Roman Czejarek (konferansjer), Jadwiga Demczuk-Bronowska, Maciej-Misztal.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29