Wybierz interesujący Cię rok:

Rada Artystyczna 21. OFPA 2017

Stanisław Wójtowicz
Dyrektor Festiwalu

Jadwiga Demczuk-Bronowska
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Katarzyna Dera
Public Relations, Sponsorzy, Media

Martyna Woch
Szef Biura Organizacyjnego

Jury 21. OFPA 2017

Teresa Drozda

Ewa Kornecka

Mariusz Kiljan

Jan Kondrak

Jarosław Wasik

Biuro Organizacyjne 21. OFPA 2017

  • Dyrektor Festiwalu: Stanisław Wójtowicz.
  • Dyrektor Artystyczny: Jadwiga Demczuk-Bronowska.
  • Public Relations, Sponsorzy, Media: Katarzyna Dera.
  • Biuro Organizacyjne: Martyna Woch (Szef Biura Organizacyjnego), Aldona Dudzik, Barbara Śmieja, Teresa Kwiatkowska.
  • Przygotowanie koncertów konkursowych, opracowywanie materiałów festiwalowych do mediów, folderu, FB i strony internetowej: Jadwiga Demczuk-Bronowska.
  • Inspicjent: Aleksander Szymura.
  • Zdjęcia: Kasia Kruk, Łukasz Kohut.

21 OFPA w tym roku pracujemy też w niezmienionym składzie...
Jan Makowski - Prezes Fundacji EDF Polska i organizatorzy.
zdj. z 20 edycji OFPA

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Jadwiga Demczuk-Bronowska, tel. 604 426 858, e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Sekretariat Fundacji PGE Energia Ciepła: 32 42 10 300 lub 500 29 00 29